Dzień pierwszy | 9 października 2024

Ścieżki tematyczne
Transformacja biznesu za sprawą AI
GenAI – wdrażanie rozwiązań bazujących na LLM
AI Development
Wyzwania we wdrożeniach
Inna (8.00 - 9.00)
Prezentacja
8.00 - 8.45
Inna
Rejestracja uczestników i poranna kawa
Prezentacja
8.45 - 9.00
Inna
Intro
Sesja plenarna (9.00 - 10.55)
Prezentacja
9.00 - 9.20
Sesja plenarna
Tytuł prezentacji pojawi się wkrótce
Dariusz Standerski, Ministerstwo Cyfryzacji
Sekretarz Stanu
Ministerstwo Cyfryzacji
Prezentacja
9.20 - 9.40
Sesja plenarna
Dojrzałość do wykorzystania sztucznej inteligencji: kto jest gotowy? Firmy czy konsumenci?
Jakub Borowiec, PwC

Kto bardziej poszukuje rozwiązań sztucznej inteligencji: spragnieni nowości konsumenci, czy firmy, które poszukują możliwości optymalizacji procesów i rozwoju. Wnioski na podstawie wyników dwóch badań przeprowadzonych przez PwC, sprawdzających stopień gotowości tych dwóch grup. W jakich obszarach mają podobne oczekiwania, w jakich przeciwstawne i co to w praktyce oznacza dla organizacji, które szykują się do wejścia w AI.

#transformacjacyfrowa #konsumenci #firmy #wdrożenia
Partner, lider zespołu Analytics & AI
PwC
Prezentacja
9.40 - 10.15
Sesja plenarna
Panel dyskusyjny
Czy polskie firmy są gotowe na rewolucję AI?

Ponad 30 lat polskie firmy rozwijały się dzięki niskim kosztom, spragnionym sukcesom przedsiębiorcom i szybkiej adaptacji do zmian na rynku. Z cyfryzacją bywało różnie: z jednej strony prężnie działające startupy i ecommerce, z drugiej bardziej tradycyjne branże mniej chętnie sięgają po takie rozwiązania. Czy w 2024 roku polskie firmy są gotowe na rewolucję sztucznej inteligencji? Czy firmy, które wolniej adaptują technologie.

Prezentacja
10.15 - 10.35
Sesja plenarna
Tytuł prezentacji pojawi się wkrótce
Prezentacja
10.35 - 10.55
Sesja plenarna
Tytuł prezentacji pojawi się wkrótce
Inna (10.55 - 11.20)
Prezentacja
10.55 - 11.20
Inna
Przerwa
Sesja równoległa (11.20 - 11.40)
Prezentacja
Ścieżka I
Królestwo AI: czy będziemy w stanie bez niej żyć?
Aleksander Poniewierski, Aleksander Poniewierski Consulting

Sztuczna inteligencja jest dzisiaj innowacją, tak jak każda nowinka technologiczna w początkowej fazie adaptacji. Sensacją była kiedyś podróż koleją, elektryczność, samochód, czy internet – dzisiaj są absolutną oczywistością. Czy wraz z rosnącą popularnością AI z czasem uzależnimy się od niej tak jak od elektryczności? Czy wdrażając dzisiaj rozwiązania sztucznej inteligencji zastanawiamy się jak zapewnić ciągłość procesów, w przypadku jej braku?

#strategiaAI #businesscontinuity #strategiaIT
Aleksander Poniewierski Consulting
Prezentacja
Ścieżka II
Jak wykorzystać modele generatywne do ulepszenia istniejących produktów i usług?
Cezary Kuik, Allegro

Wdrożenie AI nie musi oznaczać budowania produktu lub usługi od zera, ale może być też optymalizacją już istniejących rozwiązań z użyciem techniki zero-shot, która pozwala skrócenie czasu implementacji. Case study trzech wdrożeń modeli generatywnych w Allegro, które pozwoliły podnieść stopień automatyzacji kontaktów, skrócić czas oczekiwania na raport poniżej i wesprzeć trening istniejących modeli ML w organizacji.

AI Product Manager
Allegro
Prezentacja
Ścieżka III
AI w walce z niebezpiecznymi treściami, czyli jak znaleźć szkodliwe wpisy za pomocą LLM-ów
Michał Mikołajczak, datarabbit.ai

Dziennie na świecie powstaje ok. 329 mln TB danych, z czego 13% to dane z mediów społecznościowych. W zalewie treści mamy do czynienia i z tym wartościowymi, ale też szkodliwymi, jak np. rasizm, przemoc czy pułapki pedofili lub predatorów seksualnych. Przy tak dużej skali tworzonego contentu możliwości jego weryfikacji przez ludzi są ograniczone. Prezentacja na temat wykorzystania LLM do screeningu danych, zarówno tekstowych, graficznych, a nawet wideo, pod kątem niebezpiecznych treści. Case study z praktycznego wdrożenia – od wyzwań związanych z zasobami, po sztuczki używane, żeby skłonić niesforne modele, aby generowały ustrukturyzowane dane wyjściowe.

#content moderation #safety #llm #text #image #multimodal data
Founder & Tech Lead
datarabbit.ai
Prezentacja
Ścieżka IV
Jak zapobiegać deepfake’om? Bezpieczne wykorzystywanie generatywnej sztucznej inteligencji
Aleksandra Pędraszewska, Elevenlabs

Platformy AI do generowania tekstu, obrazów i audio są dziś wykorzystywane przez miliony użytkowników, znajdując zastosowania w rozrywce, edukacji, nauce i komunikacji. Nieograniczone możliwości wynikające z coraz bardziej zaawansowanych narzędzi AI tworzą też nowe zagrożenia, takie jak deepfake’i. ElevenLabs buduje topowe narzędzia AI do generowania audio, głosów i AI dubbingu oraz rozwija systemy zabezpieczeń do moderacji, analizy pochodzenia audio i identyfikacji szkodliwych treści.

#genAI #etyka #deepfake #kreatywność
Head of AI safety
Elevenlabs
Sesja równoległa (11.45 - 12.05)
Prezentacja
Ścieżka I
Opanowanie chaosu informacyjnego: zarządzanie dokumentami i wiedzą w epoce AI
Sebastian Dziula, Polarys Group

Zarządzanie dokumentami i rozproszoną wiedzą jest wyzwaniem dla wielu organizacji. Umowy, regulaminy, instrukcje, kontrakty, przepisy, wewnętrzne bazy wiedzy oraz liczne wersje dokumentów mogą powodować chaos informacyjny. Samo odnalezienie potrzebnych informacji może być trudne, nie wspominając o wyodrębnieniu istotnej wiedzy. Na szczęście z pomocą przychodzi RAG (Retrieval-Augmented Generation), który skutecznie odpowiada na te potrzeby.

Jak szybko i efektywnie połączyć fragmenty informacji pochodzące z różnych dokumentów w spójną i ustrukturyzowaną wiedzę? Jak przygotować zbiory danych, aby jakość generowanych przez modele LLM odpowiedzi była jak najwyższa? Jaką architekturę aplikacji należy wykorzystać, aby efektywnie zintegrować naszą firmę z AI?

W trakcie prezentacji omówione zostaną różne podejścia do zarządzania dokumentami w bazach wektorowych. Przedstawiona zostanie szczegółowa architekturę takich systemów, z uwzględnieniem kluczowych komponentów i sposobów działania. Na koniec zostaną zaprezentowane przykłady zastosowań, które pokażą, w jakich sytuacjach dane podejście jest najbardziej efektywne.

BI Architect
Polarys Group
Prezentacja
Ścieżka II
Tytuł prezentacji pojawi się wkrótce
Prezentacja
Tytuł prezentacji pojawi się wkrótce
Prezentacja
Ścieżka IV
Tytuł prezentacji pojawi się wkrótce
Sesja równoległa (12.10 - 12.30)
Prezentacja
Ścieżka I
Tytuł prezentacji pojawi się wkrótce
Prezentacja
Ścieżka II
Tytuł prezentacji pojawi się wkrótce
Prezentacja
Ścieżka III
Tytuł prezentacji pojawi się wkrótce
Ścieżka IV
Tytuł prezentacji pojawi się wkrótce
Sesja równoległa (12.35 - 12.55)
Prezentacja
Ścieżka I
Współpraca biznesu i nauki: czas na nowe otwarcie
Piotr Sankowski, IDEAS NCBR

Na rynku dostępne są tysiące rozwiązań technologicznych, ale czasami przedsiębiorstwa zmagają się z wyzwaniami, na które rynek komercyjny nie zna jeszcze odpowiedzi. Z pomocą przychodzi świat nauki, którego fundamentem jest rozwiązywanie problemów, których jeszcze nikt nie rozwiązał. Niestety partnerzy często rozmawiają innym językiem i nie osiągają takich korzyści ze współpracy, jakie mogłyby uzyskać. Swoim doświadczeniem podzieli się praktyk, z doświadczeniem zarówno po biznesowej jak i naukowej stronie.

CEO
IDEAS NCBR
Prezentacja
Ścieżka II
Hype na AI a polski wymiar sprawiedliwości – nowoczesne technologie na sali sądowej
Patrycja Dolniak, Sąd Rejonowy Katowice-Wschód
Tomasz Kuźma, Sąd Rejonowy w Przemyślu
Konrad Wasik, Sąd Rejonowy w Przemyślu

Rozwiązania wykorzystujące AI prędzej czy później trafią do sądów i będą decydować o sposobie rozstrzygania sporów sądowych. Sztuczna inteligencja może być również niezwykle pomocnym narzędziem przy próbach polubownego rozwiązywania sporów w drodze arbitrażu lub mediacji. Prezentacja na temat tego, jak zastosowanie AI może wpłynąć na oblicze polskiego sądownictwa. Prelegentami są sędziowie i pracownicy naukowi, którzy jednocześnie są członkami m.in. Grupy Roboczej ds. Sztucznej Inteligencji przy Ministerstwie Cyfryzacji, którzy uważają, że wymiar sprawiedliwości w Polsce powinien znaleźć się w epoce, w której żyją jej obywatele. Zaprezentowane zostaną rozwiązania oparte na AI, wykorzystane w sądownictwie państw takich jak Brazylia czy Chiny oraz analiza możliwości ich adaptacji w Polsce.

#AIjudges #AI&publicsector #AI&ADR
Sędzia
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód
Sędzia
Sąd Rejonowy w Przemyślu
Sędzia
Sąd Rejonowy w Przemyślu
Ścieżka III
Tytuł prezentacji pojawi się wkrótce
Prezentacja
Ścieżka IV
Zarządzanie danymi w ML i systemach AI – ryzyka prawne
dr Gabriela Bar, Gabriela Bar Law & AI

Prezentacja skupia się na kluczowych aspektach zarządzania danymi w kontekście uczenia modeli AI, a potem wykorzystania ich w konkretnych systemach AI i konkretnych use case'ach. Jak przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (GDPR) wpływają na procesy zbierania, przechowywania i przetwarzania danych osobowych w projektach AI. Omówienie także wpływu nowych regulacji AI Act i Data Act na obowiązki prawne dostawców i użytkowników AI w zakresie danych. Przedstawienie najlepsze praktyki w zarządzaniu ryzykiem prawnym w projektach związanych z AI.

#ai #ml #aiact #gdpr #dataact #data #datagovernance
Założycielka
Gabriela Bar Law & AI
Sesja równoległa (13.00 - 13.20)
Prezentacja
Ścieżka I
Skok Grupy Żabka do generatywnej sztucznej inteligencji
Tomasz Głowacki, Żabka Group

Wnioski z wdrażania generatywnej sztucznej inteligencji (genAI) przez Grupę Żabka: strategia budowy i wdrożenia genAI, z naciskiem na jej kluczowe zastosowania w różnych obszarach działalności firmy, roadmapa zastosowań tej technologii w ramach organizacji, z uwzględnieniem zalet genAI (efektywność pracowników i optymalizacja procesów), kwestie prawne i etyczne związane z zastosowaniem AI – jak Grupa Żabka radzi sobie z tymi wyzwaniami.

#compliance #security #etyka #genAI #strategiaAI #prawo #wdrożenia
Head of Data Science
Żabka Group
Prezentacja
Ścieżka II
LLM w służbie lekarzy – AI Asystent dla dokumentacji medycznej
Michał Prządka,
Karol Traczykowski, Docplanner (ZnanyLekarz)

Lekarze dużą część swojego cennego czasu muszą poświęcać na czynności administracyjne, takie jak m.in. stworzenie opisu choroby pacjenta, czy podsumowanie zaleceń. Z pomocą mogą przyjść narzędzia LLM, ale wymagania dotyczące jakości ich pracy są o wiele wyższe niż w innych branżach, specyfinczy i bardzo precyzyjny jest też język terminologii medycznej. Przedstawiciele Docplanner omówią w jaki sposób zintegrowali narzędzia LLM, aby ułatwić obsługę pacjenta, z zachowaniem odpowiedniej jakości usług zdrowotnych. Prezentacja przybliży konkretne wyzwania i wyniki na każdym etapie procesu tworzenia podsumowań: od generowania transkrypcji z wizyty, poprzez tworzenie samego podsumowania aż po systematyczną ocenę i skuteczne wychwytywanie błędów.

#LLM #AI #healthcare #speechtotext #datamanagement #AIinhealthcare #medicaltranscription
Independent AI Consultant
VP Business Expansion, Head of AI
Docplanner (ZnanyLekarz)
Ścieżka III
Sieci neuronowe w Wodociągach Miasta Krakowa
Władysław Dzik, Wodociągi Miasta Krakowa S.A.

Wnioski z przeprowadzonego w Wodociągach Miasta Krakowa S.A. wdrożenia sieci neuronowych do sterowania jedną z pompowni. Zadaniem tego rozwiązania jest optymalizacja pracy i poprawa efektywności energetycznej. Wdrożenie jest pierwszym krokiem do stworzenia pierwszej pasywnej oczyszczalni ścieków w Polsce z wykorzystaniem rozwiązań machine learning.

#AI #ML #python #sterowanie #technologia #automatyka #efektywnoscenertetyczna #siecineuronowe #przemysł
Kierownik ds. automatyki
Wodociągi Miasta Krakowa S.A.
Prezentacja
Ścieżka IV
Cybersecurity AI, czyli dlaczego zabezpieczenie sztucznej inteligencji jest wyzwaniem
Łukasz Bartoszcze, ContolAI

Różnice w działaniu między klasycznymi systemami IT, a tymi wykorzystującymi sztuczną inteligencję, przekładają się na inne podeście do cybersecurity. Nawet bardzo dobrze zabezpieczone tradycyjnymi metodami środowisko nie oprze się hakerom, którzy wiedzą jak skutecznie zaatakować AI. O czym należy wiedzieć z punktu widzenia bezpieczeństwa, przed podjęciem decyzji o wdrożeniu sztucznej inteligencji w organizacji.

Founder
ContolAI
Inna (13.20 - 14.00)
Prezentacja
13.20 - 14.00
Inna
Lunch
Roundtables (14.00 - 14.50)
Roundtables
14.00 - 14.50
Roundtables
Roundtables (10 – 12 stolików)
Inna (14.50 - 15.00)
Prezentacja
14.50 - 15.00
Inna
Przerwa techniczna
Sesja równoległa (15.00 - 15.35)
Prezentacja
Ścieżka I
Panel dyskusyjny
AI a rynek pracy, czyli kto ma wdrażać AI
Artur Grządziel, GE Healthcare
Krzysztof Jędrzejewski, Pearson
Tomasz Klekowski,
Maciej Szczerba, Sherpa Search

Jak w dłuższej perspektywie AI wpłynie na rynek pracy? Luddyści XXI wieku mówią, że pracę zabierze, optymiści twierdzą, że wygeneruje nowe stanowiska. Czy mamy w Polsce odpowiednie zasoby kompetentnych kadr, żeby rozwijać i wdrażać rozwiązania sztucznej inteligencji? Czy jesteśmy skazani na odpływ największych talentów, które zasilają czołowe globalne firmy z tego obszaru? Co z wyzwaniami, takimi jak zastępowanie junior developerów, pracowników obsługi klienta przez AI. Czy pozbawimy się trwale pewnych kompetencji, tak jak coraz ciężej jest nam czytać mapę, odkąd mamy GPS w smartfonach?

DS & AI Global Leader, Principal Data Scientist
GE Healthcare
AI R&D Director
Pearson
Doradca ds. transformacji cyfrowej
Managing Partner
Sherpa Search
Prezentacja
Ścieżka II
Panel dyskusyjny
Duże Modele Językowe: do czego są potrzebne i dlaczego warto budować własne?
Jacek Kawalec, Voicelab.AI
Sebastian Kondracki, Deviniti & SpeakLeash
dr inż. Marek Kozłowski, Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy
Dr mgr inż. Inez Okulska, NASK

LLM, czyli Large Language Models zdominowały dyskusję o sztucznej inteligencji, a najwięcej mówi się oczywiście o ChatGPT – największym, globalnym projekcie. Z jednej strony – ma imponujące możliwości, ale z drugiej – jest wytrenowany przede wszystkim w języku angielskim i siłą rzeczy, w tym języku najlepiej i najszybciej się rozwija. Ale pojawiły się też konkurencyjne projekty: Claude, Gemini czy Mistral. Jak w tym wszystkim plasuje się język polski, o wiele rzadziej używany niż angielski czy francuski, ale jednak nie tak niszowy jak litewski czy estoński? Czy powinniśmy rozwijać swój własny LLM? Jakie korzyści przyniesie polskim Duży Model Językowy administracji publicznej lub polskim firmom? Panel z udziałem twórców czołowych projektów LLM w Polsce.

CTO
Voicelab.AI
Chief Innovation Officer
Deviniti & SpeakLeash
Kierownik AI Lab
Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy
Prezentacja
Ścieżka III
Panel dyskusyjny
Modele adaptacji sztucznej inteligencji
Rami Al Naib, Unity Group & Numlabs
Łukasz Dylewski, Leroy Merlin

Sztuczna inteligencja jest odmieniana w mediach przez wszystkie przypadki, a jak wygląda praktyka wdrożeń? Wiadomo, że najmniejsze firmy mogą skorzystać tylko z gotowych rozwiązań w modelu SaaS – bariera wejścia jest zbyt duża. Ale jak powinien wyglądać model adaptacji w średnich i dużych przedsiębiorstwach? Rozwój własnych modeli? Kupno gotowych rozwiązań? Kompleksowe systemy do zarządzania całą firmą oparte o LLM i integrujące w jednym miejscu różne podsystemy (ERP, CRM, f-k), czy raczej wyspecjalizowane modele realizujące konkretny proces biznesowy?

Head of Data Science & AI
Unity Group & Numlabs
Chief Data Officer
Leroy Merlin
Prezentacja
Ścieżka IV
Panel dyskusyjny
Kto powinien wdrażać AI?
Marcin Kurczab, Grupa PZU
Mateusz Linda, Hapag-Lloyd AG
Adam Słucki, Tooploox

Gwałtownie rosnąca liczba projektów wdrożeniowych sztucznej inteligencji stawia przed organizacjami pytania: gdzie powinna być umocowana sztuczna inteligencja w strukturze? Czy to jest zadanie działów danych i analiz? A może IT? Czy potrzebne są do tego znane z największych organizacji działy innowacji lub rozwoju? A jeżeli to ma być wspólny projekt różnych działów, kto powinien być koordynatorem? I jakich kompetencji dzisiaj brakuje w organizacjach, żeby skutecznie wdrażać AI? Jak podchodzić do wdrażania AI mają przedsiębiorstwa z tradycyjnych gałęzi gospodarki, w których IT nie jest ośrodkiem innowacji, ale raczej koncentruje się na obniżaniu kosztów i zapewnieniu ciągłości działania? Co z organizacjami, w których większość IT jest wyuotsourcowana?

Dyrektor ds. Innowacji
Grupa PZU
Head of AI
Hapag-Lloyd AG
Head of ML
Tooploox
Sesja równoległa (15.40 - 16.00)
Prezentacja
Ścieżka I
Niekonwencjonalne wykorzystanie AI w bankowości
Damian Panek, ING Bank Śląski
Dariusz Rumpel, ING Bank Śląski

Wnioski z wdrożenia dwóch rozwiązań sztucznej inteligencji w ING Banku Śląskim: aplikacji do oceny zaawansowania prac budowlanych na podstawie zdjęć oraz wirtualny asystent korzystający z wewnętrznej bazy wiedzy. Opis wykorzystanych metod, przemyślenia na temat możliwości modeli i opłacalności wdrożenia.

#AI #Bank #LLM #DataScience
Principal Expert - Data Science
ING Bank Śląski
Expert Lead - Data Science
ING Bank Śląski
Prezentacja
Ścieżka II
Innowacje w walce z dezinformacją – jak sztuczna inteligencja i technologie grafowe wspierają analizę Tweetów?
Paweł Gołąb, Million Monkeys Software
Jerzy Orłowski, MIM Solutions

Modele sztucznej inteligencji stanowią niezastąpione narzędzie do analizy danych tekstowych. Technologie grafowe pozwalają umieścić wyniki modeli w szerszym kontekście, ujawniając nowe informacje. Prezentujemy rozwiązanie łączące dedykowane modele sztucznej inteligencji i algorytmy grafowe w celu walki z dezinformacją. Działanie systemu omawiamy analizując incydent z początków wojny rosyjsko-ukraińskiej. Prezentowane technologie można zastosować również w innych dziedzinach, na przykład w marketingu, czy analizie użytkowników.

#dezinformacja #twitter #analiza mediów społecznościowych #kontrastywne uczenie #modele bert #wizualizacja grafowa #analityka grafowa #gnn detekcja dezinformacji #analiza tekstu #nlp #monitorowanie dyskursu publicznego #wojna rosyjsko-ukraińska #analiza danych #osadzenia lingwistyczne #technologie informacyjne
Founder
Million Monkeys Software
Managing Director
MIM Solutions
Prezentacja
Ścieżka III
Sztuczna inteligencja, prawdziwe błędy
Konrad Banachewicz, IKEA

Wdrażając systemy sztucznej inteligencji oczekujemy, że uzyskamy obiektywne narzędzie, nieskażone ludzkimi emocjami, które pozwoli podejmować optymalne biznesowo decyzje. Praktyka pokazuje, że AI wcale nie jest taki idealne. Sztuczna inteligencja ulega m.in. stereotypom związanym z płcią czy przedstawianiem różnych profesji. Prezentacja o tym, dlaczego AI nie jest idealnie obiektywna i jaki to ma wpływ na procesy biznesowe.

Principal Data Scientist | Kaggle Grandmaster
IKEA
Prezentacja
Ścieżka IV
AI z ISO: Co tak naprawdę znaczy w biznesie i jak odpowiedzialnie wykorzystywać AI
Michał Cichocki, SGS
Adam Wiśniewski, AI Clearing

Odpowiedzią na dynamiczny rozwój AI jest ISO/IEC 42001 - globalna norma określająca wymagania dotyczące ustanowienia, wdrożenia, utrzymania i ciągłego doskonalenia systemu zarządzania sztuczną inteligencją. Jej celem jest pomoc organizacjom i społeczeństwu w czerpaniu jak największych korzyści z AI, przy jednoczesnym zapewnieniu interesariuszy, że systemy są opracowywane i wykorzystywane w sposób odpowiedzialny. W prezentacji prelegenci przedstawią pierwszy na świecie projekt wdrożenia i certyfikacji ISO/IEC 42001 w firmie AI Clearing.

#trustworthyAI #responsibleAI #iso42001 #AImanagementsystem #AIcertification #AIact
Deputy of Business Manager & Sales and Development Manager
SGS
Współzałożyciel i Dyrektor Techniczny
AI Clearing
Sesja równoległa (16.05 - 16.25)
Prezentacja
Ścieżka I
Szybkie prototypowanie w czasach GenAI
Tomasz Gawron, XTB

Dzięki generatywnej sztucznej inteligencji (GenAI) zespoły mogą samodzielnie budować rozwiązania, które do tej pory wymagały zaangażowania specjalistów oraz czasochłonnego procesu zbierania danych. Na podstawie doświadczeń XTB we wdrażaniu GenAI prezentacja odpowie na następujące pytania:

  • Jak wykorzystać few-shot i many-shot learning do prototypowania rozwiązań automatyzujących procesy?
  • Jak budować samoadaptujące się procesy przetwarzania wykorzystujące kontekstowo wiedzę już dostępną w organizacji?
  • Jak wspomagać zespoły produktowe w definiowaniu i monitorowaniu realizacji tego typu projektów?
  • Jakie narzędzia i formy szkolenia należy im zapewnić?
  • Kiedy migrować rozwiązania tego typu do formy “klasycznych” projektów z uczestnictwem zespołów Data Science?
#LLM $vector search #unsupervised learning #assisted topic mining #AI agents
Head of AI
XTB
Prezentacja
Ścieżka II
Przyszłość centrów usług wspólnych w Polsce w obliczu rosnących kosztów. Czyli jak translacja maszynowa, modele jezykowe i techonologia optymalizują operacje oraz gdzie nas to wszystko zaprowadzi
Łukasz Ratman, ING Hubs

Koszty pracy w Polsce i Europie rosną i prowadzenie korporacyjnychcentrów operacji przestaje się tutaj opłacać. Prezentacja o tym jak wykorzystując technologię machine translation można pewnego rodzaju czynności przenieść do Azji (realny, działający case study). To również okazja do refleksji: co dalej będzie się działo z naszym rynkiem pracy w kontekście następnych dziesięcioleci.

#operations #machine translation #shared service centre
IT Lead
ING Hubs
Prezentacja
Ścieżka III
Federated Learning w ubezpieczeniach: współpraca dla precyzyjnej predykcji roszczeń przy zachowaniu prywatności danych
Małgorzata Śmietanka, Actuari

Federated Learning (FL) to nowa metoda trenowania modeli uczenia maszynowego, zapoczątkowana przez Google, przeznaczona do użytku na smartfonach. W przeciwieństwie do tradycyjnego uczenia maszynowego, gdzie dane są centralizowane i przekazywane do modelu, FL polega na tym, że algorytm jest przenoszony do danych, a rozproszone dane nie są centralizowane, co zapewnia zachowanie prywatności. Prezenentacja o tym, jak firmy ubezpieczeniowe mogą wykorzystać tę technikę do wspólnego budowania modelu predykcji częstotliwości roszczeń za pomocą sieci neuronowej, łącząc i wykorzystując dane swoich klientów, bez faktycznego udostępniania lub naruszania jakichkolwiek wrażliwych informacji.

#federatedlearning #ml #machinelearning #privacy #collaboration #networkprogramming #datascience
Prezentacja
Ścieżka IV
Trustworthy AI – wymogi prawne przy wdrażaniu i tworzeniu systemów AI
Katarzyna Syska, Traple Konarski Podrecki

Wdrożenie rozwiązań AI wymaga uwzględnienia odpowiednich ram prawnych. Prezentacja na temat aktualnych wymogów prawnych dotyczących AI, w tym wymogów dotyczących ochrony danych osobowych (RODO) oraz prawa autorskiego, a także przyszłych wyzwań regulacyjnych związanych z AI Act. Zaprezentowane będzie również studium przypadku: jakie wyzwania prawne wiążą się z wdrożeniem narzędzia AI wysokiego ryzyka, np. narzędzia wspierającego rekrutację pracowników.

#AIAct #TrustworthyAI #AILaw #lawtech
Counsel
Traple Konarski Podrecki
Sesja równoległa (16.30 - 16.55)
Prezentacja
Ścieżka I
Wyjście na rynki międzynarodowe: wyzwania i jak sobie z nimi radzić
Piotr Lipnicki, ReliaSol.ai

Wdrożenie rozwiązań AI wymaga uwzględnienia odpowiednich ram prawnych. Prezentacja na temat aktualnych wymogów prawnych dotyczących AI, w tym wymogów dotyczących ochrony danych osobowych (RODO) oraz prawa autorskiego, a także przyszłych wyzwań regulacyjnych związanych z AI Act. Zaprezentowane będzie również studium przypadku: jakie wyzwania prawne wiążą się z wdrożeniem narzędzia AI wysokiego ryzyka, np. narzędzia wspierającego rekrutację pracowników.

#ekspansjazagraniczna #wdrożenia #globalizacja #rozwój #startup
Chief Executive Officer and Chief Technology Officer (a.i.)
ReliaSol.ai
Prezentacja
Ścieżka II
Gdzie rule engine nie może, tam model pośle
Maciej Foks, Bolt

Bolt dostarcza 5 różnych produktów/usług ponad 200 milionom ludzi na całym świecie. Wsparcie tak dużej liczby klientów na wielu zróżnicowanych rynkach jest wymagające zarówno ze względu na skalę jak i na liczbę lokalnych polityk i procesów, które agenci wsparcia muszą stosować. Prezentacja na temat drogi związanej z automatyzacją wsparcia klienta - od zapisywania częstych polityk w kodzie przez budowanie silnika do automatyzacji procesów do użycia uczenia maszynowego i GenAI.

Większość czat botów do wsparcia klienta ogranicza się do zaprezentowania informacji użytkownikowi lub zasugerowania agentowi wsparcia następnego kroku. Bot Alfred czuje się komfortowo z oferowaniem klientom zwrotu pieniędzy i innych akcji mających potencjalnie duże implikacje biznesowe.

#GenAI #Automations
Senior Engineering Manager
Bolt
Prezentacja
Ścieżka III
Asystent AI w narzędziach do pracy: jak projektować doświadczenia użytkownika?
Sławomir Wójcik, Autentika

Jak przygotować i zaangażować pracowników w proces wdrożenia asystenta AI w narzędziach do pracy? Jakie wyzwania dotyczące UX designu pojawiają się w kontekście budowania relacji pomiędzy człowiekiem a robotem? Kluczowe wnioski na przykładzie systemu redakcyjnego dla ponad 1000-osobowego newsroomu.

#ux #userexperience #ai2human
Head of Growth
Autentika
Prezentacja
Ścieżka IV
Sztuczna inteligencja w starciu z ludzką chciwością
Radosław Kita, TVN Warner Bros. Discovery

Wiele narzędzi AI ma za zadanie pilnować ciemnej strony ludzkiej natury, czyli uniemożliwiać dokonywanie oszustw. Ale ludzka natura nie zmieniła się od setek tysięcy lat: im groźniejszy przeciwnik, tym większa motywacja, żeby z nim walczyć. Prezentacja na temat wyścigu jaki rozgrywa się pomiędzy oszustami a narzędziami AI. Poruszy też wiele nowych pytań: czy oszukiwanie narzędzi sztucznej inteligencji jest nieetyczne? Czy deepfake przygotowany za zgodą jego bohatera jest etycznie dobry? Czy pogłębione dzięki algorytmom dostosowanie treści do jego odbiorców pogłębi podziały społeczne?

#compliance #security #etyka #deepfake
AI Director
TVN Warner Bros. Discovery
Inna (16.55 - 17.05)
Prezentacja
16.55 - 17.05
Inna
Przerwa
Sesja plenarna (17.05 - 18.00)
Prezentacja
17.05 - 17.30
Sesja plenarna
Tytuł prezentacji pojawi się wkrótce
Panel dyskusyjny
17.30 - 18.00
Sesja plenarna
Panel dyskusyjny
AI: nowa “ziemia obiecana”?
Pamela Krzypkowska, Ministerstwo Cyfryzacji
Eliza Kruczkowska, Członkini Rady Nadzorczej Operatora Chmury Krajowej
Piotr Sankowski, IDEAS NCBR
Przemysław Jurgiel-Żyła, Movens VC

"-(...) ja nie mam nic, ty nie masz nic, on nie ma nic(...)
- To razem właśnie mamy tyle, w sam raz tyle, żeby założyć wielką fabrykę."

Cytat z „Ziemi obiecanej” Władysława Reymonta dobrze ilustruje tempo rozwoju przemysłu włókienniczego w Łodzi pod koniec XIX wieku. Przemysłowe technologie w zestawieniu z tradycyjną gospodarką rolną były szokująco nowoczesne dla ówczesnego społeczeństwa. Po stukilkudziesięciu latach możemy powiedzieć, że tempo rozwoju cywilizacji przyspieszyło wykładniczo. Najlepsi eksperci w dziedzinie sztucznej inteligencji nie mają odwagi stawiać jakichkolwiek prognoz na dalej niż 3-4 kwartały. Czy sztuczna inteligencja może być dla polskiej gospodarki nową ziemią obiecaną? Co musimy zrobić jako przedsiębiorcy, jako państwo ale i jako obywatele, żeby nad Wisłą wyrosła „Dolina AI”, która zapewni nam kilkadziesiąt lat wzrostu gospodarczego?

Dyrektor Departamentu Badań i Innowacji
Ministerstwo Cyfryzacji
Dyrektorka ds. Rozwoju Innowacji, Polski Fundusz Rozwoju
Członkini Rady Nadzorczej Operatora Chmury Krajowej
CEO
IDEAS NCBR
Członek zarządu
Movens VC
Inna (18.00 - 20.00)
Prezentacja
18.00 - 18.15
Inna
Zakończenie
Prezentacja
18.15 - 20.00
Inna
Networking coctail

Pobieranie biorgamu... Proszę czekać...

×

Dzień drugi | 10 października 2024

Inna
Testowanie Pomysłów Biznesowych z wykorzystaniem AI
Ignacy Studziński, The Heart
Tomasz Wilczak, The Heart

Warsztat skupia się na trzech aspektach, w których AI może wspierać w procesie testowania pomysłów biznesowych:

  • wyszukiwanie inspiracji
  • ideacja
  • prototypowanie

Nie jest to szkolenie z narzędzia, które w magiczny sposób wykona za nas całą pracę. To raczej holistyczne spojrzenie na poszczególne elementy procesu testowania pomysłów oraz zadania, które stają się prostsze lub dostępne do szerszego grona osób (demokratyzacja) dzięki korzystaniu z narzędzi AI.

Uczestnicy prezentacji/dyskusji warsztatowej będą mogli pracować na własnych pomysłach korzystając z proponowanych przeze prowadzących narzędzi AI do budowania stron internetowych oraz autorskiego GPTs "Ideation Buddy" bazującego na idei Synthetic Personas. W trakcie warsztatu prowadzący pokażą również jak narzędzie Preplexity ułatwia proces pozyskiwania publicznie dostępnych informacji.

Pełne informacje

Manager
The Heart
Product Owner
The Heart
Inna
Sztuka promptowania: wykorzystaj AI w codziennej pracy
Julia Krysztofiak-Szopa, JuliaSzopa.com

Warsztat "Sztuka Promptowania: Wykorzystaj AI w Codziennej Pracy" poprowadzi uczestników przez najważniejsze techniki tworzenia skutecznych promptów, pozwalających na maksymalne wykorzystanie potencjału narzędzi AI.

Pełne informacje

Founder
JuliaSzopa.com
Inna
(Generative) AI – wspaniałe możliwości biznesowe, czarna dziura security
Michał Mikołajczak, datarabbit.ai

Generatywna sztuczna inteligencja (GenAI) i duże modele językowe (LLM) rewolucjonizują produkty i procesy w wielu branżach. Wraz z wdrażaniem tych użytecznych rozwiązań, pojawia się jednak nowe wyznania. W szczególności, z uwagi na szybkie tempo rozwoju, oraz fakt że są one zintegrowane z wieloma źródłami danych i systemami obecnie istniejącymi w organizacjach – związanych z bezpieczeństwem.

Warsztat skupi się na cyberbezpieczństwie w aplikacjach wykorzystujących LLM i poruszy tematy najczęstszych kategorii zagrożeń, podatności i unikalnych wyzwań do tej pory sklasyfikowanych. Zostanie omówiona nie tylko ich natura oraz możliwe metody wykonania ataków, ale także sposoby w jakie programiści i architekci mogą spróbować zabezpieczyć przy projektowaniu i wdrażaniu systemów.

Pełne informacje

Founder & Tech Lead
datarabbit.ai

Pobieranie biorgamu... Proszę czekać...

×