Organizator

Evention

Evention to spółka specjalizująca się w podnoszeniu wartości spotkań biznesowych. W Evention wydarzenia biznesowe traktujemy jako integralny i trudny do zastąpienia element budowania relacji i poprawy efektywności tych relacji pomiędzy firmami i tworzącymi je ludźmi. Trzonem działalności spółki są spotkania realizowane w formule ‚custom event’, w których kluczową rolę odgrywa zaangażowanie uczestników w całym procesie przygotowania wydarzenia. Szukamy innowacyjnych form realizacji spotkań, tak by odpowiadało to obecnym aspiracjom, oczekiwaniom i potrzebom menedżerów.

Partner Generalny

PwC Polska

W PwC naszym celem jest budowanie społecznego zaufania i odpowiadanie na kluczowe wyzwania współczesnego świata. Jesteśmy siecią firm działającą w 155 krajach. Zatrudniamy ponad 327 tysięcy osób, które dostarczają naszym klientom najwyższej jakości usługi w zakresie doradztwa biznesowego, technologicznego, podatkowo-prawnego oraz audytu. Polskie spółki PwC zatrudniają ponad 6500 osób, w tym ponad 2000 ekspertów IT. Dowiedz się więcej o naszym punkcie widzenia odnośnie zastosowań AI w biznesie na https://www.pwc.pl/pl/uslugi/zastosowanie-sztucznej-inteligencji-ai-w-organizacji.html.

Dołącz do newsletterów PwC na https://pwc.to/3R8Hx3h.

Partnerzy Strategiczni

3Soft

3Soft supports companies in maximizing their business potential.

We create dedicated solutions that facilitate data management and automate internal and external processes. We enrich the prepared systems with the benefits of artificial intelligence. This enables faster analysis of information, discovery of non-obvious relationships and drawing accurate conclusions.

We are trusted by companies in the area of small and medium-sized enterprises, the largest banks in Poland and world leaders in the retail, fuel and energy, manufacturing and automotive industries.

Cloudera

At Cloudera, we believe data can make what is impossible today possible tomorrow. We empower people to transform data anywhere into trusted enterprise AI so they can reduce costs and risks, increase productivity, and accelerate business performance. Our open data lakehouse enables secure data management and portable cloud-native data analytics, helping organizations manage and analyze data of all types on any cloud, public or private. With as much data under management as the hyperscalers, we’re the preferred data partner for the top companies in almost every industry. Cloudera has guided the world on the value and future of data and continues to lead a vibrant ecosystem powered by the relentless innovation of the open-source community. Learn more at cloudera.com.

Partner Merytoryczny

Polarys Polska

Polarys Polska to oddział międzynarodowej grupy z siedzibą we Francji. Specjalizujemy się we wdrażaniu rozwiązań IT w obszarach:

  • Data i Business Intelligence
  • Sales Performance Management
  • Enterprise Performance Planning
  • Total Compensation Management
  • Data Quality Management
  • Data Engineering and system integration
  • Data Visualisation

Dane to nasza domena. Wykorzystując technologie chmurowe takie jak Azure, Snowflake, GCP oraz popularne języki programowania, m.in SQL, Python, Spark i rozwiązania naszych partnerów technologicznych (m.in. Varicent, Akeron, Jedox, Beqom) pomagamy naszym klientom generować najwyższą wartość biznesową z posiadanych danych, usprawniać procesy, podejmować lepsze decyzje biznesowe, a także tworzyć innowacyjne modele i produkty.

Patronat Merytoryczny

CSO Council

CSO Council to społeczność dyrektorów bezpieczeństwa informacji tworzona przez stowarzyszenie ISSA Polska oraz Evention. Zadaniem CSO Council jest integracja środowiska, budowa platformy wymiany wiedzy i doświadczeń oraz networkingu wśród szefów bezpieczeństwa informacji i cyberbezpieczeństwa w dużych firmach oraz instytucjach działających w Polsce. CSO Council swoją działalność realizuje poprzez zaplanowane cykliczne spotkania oraz inne formy sprzyjające integracji środowiska. Zapraszamy do uczestnictwa w społeczności. Udostępniamy platformę, której bardzo do tej pory brakowało, a której zbudowanie pozwoli menadżerom bezpieczeństwa informacji, CSO oraz CISO na zawodowe rozmowy, budowanie relacji oraz dostęp do unikalnej wiedzy i doświadczeń.

Cyber Women Community

Cyber Women Community to aktywna społeczność pań łącząca ekspertki z dziedziny Cybersecurity z kobietami, które chcą rozwijać swoje kompetencje w tej dziedzinie. Społeczność ma na celu dzielenie się wiedzą, promocję oraz wsparcie kobiet w odkrywaniu ich drogi zawodowej w dziedzinie cyberbezpieczeństwa oraz w nowych technologiach poprzez spotkania, webinaria i mentoring. Dzięki paniom z Rady Programowej i tzw. Loży Ekspertek dostarczamy rzetelną i praktyczną wiedzę, która pomoże członkiniom społeczności zrealizować plany i rozwinąć się zawodowo. Dołącz do Cyber Women Community.

Stowarzyszenie ISACA Warszawa

Stowarzyszenie ISACA powstało w 1967, gdy grupa osób wykonujących podobną pracę – polegającą na audytach mechanizmów kontrolnych w systemach komputerowych, które w tamtym czasie stawały się coraz istotniejsze dla funkcjonowania ich firm – spotkała się, by omówić potrzebę stworzenia jednego źródła informacji i wytycznych w tej dziedzinie. W 1969 roku grupa formalnie zarejestrowała EDP Auditors Association (Stowarzyszenie audytorów EPD). W 1976 roku Stowarzyszenie powołało fundację edukacyjną, by podjąć szeroko zakrojony wysiłek badawczy zmierzający do poszerzenia wiedzy o nadzorze i kontroli IT oraz ich wartości. Stowarzyszenie znane wcześniej jako Information Systems Audit and Control Association (Stowarzyszenie ds. audytu i kontroli systemów informatycznych), obecnie używa jedynie akronimu ISACA, by zaznaczyć, że służy szerokiemu gronu osób zawodowo zajmujących się ogólnie pojętym nadzorem IT.

Obecnie ISACA liczy ponad 145 000 specjalistów w 180 krajach, którzy pełnią różne funkcje w tym związane z bezpieczeństwem informacji i zarządzaniem ryzykiem informatycznym.

Patroni

DataOps Polska

DataOps Polska to miejsce wymiany doświadczeń, pomysłów i nowych idei z zakresu inżynierii danych, big data, devops. W naszej grupie jest ponad 2200 inżynierów i zorganizowaliśmy ponad 60 różnych wydarzeń w których wzięło udział ponad 5000 osób. Na naszym kanałe YouTube znajdziesz ponad 60 godzin nagrań. O naszym następnych kursach, szkoleniach oraz spotkaniach przeczytasz na www.dataops-academy.pl.

IT Girls

Fundacja IT Girls to organizacja która wspiera, zrzesza i edukuje dzieci, młodzież oraz kobiety zainteresowane pracą w zawodach technologicznych, w szczególności informatycznych. Założycielkami są dwie siostry - Adrianna i Wioletta Klimczak. Obie skończyły Informatykę na Politechnice Warszawskiej oraz aktywnie pracują w zawodzie. Podczas studiów dostrzegły jak niewiele kobiet pracuje i studiuje na kierunkach związanych z nowymi technologiami. Ich zdaniem jedyną szansą na poprawę tych statystyk jest zaczęcie pracy z dziećmi już od najmłodszych lat. Tak by były one wychowywane w przekonaniu, że żaden zawód nie ma płci i że mogą one zostać kim tylko sobie wymarzą. Mając to na względzie, fundacja kieruje swoje działania głównie do dzieci i młodzieży chcąc pomóc im w rozwinięciu skrzydeł. Co ważne, w swych działaniach nie wykluczają chłopców. Są oni zawsze mile widziani na warsztatach fundacji.

Fundacja IT Girls to organizacja która wspiera, zrzesza i edukuje dzieci, młodzież oraz kobiety zainteresowane pracą w zawodach technologicznych, w szczególności informatycznych. Założycielkami są dwie siostry Adrianna i Wioletta Klimczak. Obie skończyły Informatykę na Politechnice Warszawskiej oraz aktywnie pracują w zawodzie. Podczas studiów dostrzegły jak niewiele kobiet pracuje i studiuje na kierunkach związanych z nowymi technologiami. Ich zdaniem jedyną szansą na poprawę tych statystyk jest zaczęcie pracy z dziećmi już od najmłodszych lat. Tak by były one wychowywane w przekonaniu, że żaden zawód nie ma płci i że mogą one zostać kim tylko sobie wymarzą. Mając to na względzie, fundacja kieruje swoje działania głównie do dzieci i młodzieży chcąc pomóc im w rozwinięciu skrzydeł. Co ważne, w swych działaniach nie wykluczają chłopców. Są oni zawsze mile widziani na warsztatach fundacji.

Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy

Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy to interdyscyplinarny instytut naukowy i lider w przetwarzaniu informacji o polskiej nauce. Głównym zadaniem instytutu jest ułatwianie szybkiego dostępu do aktualnej oraz kompleksowej informacji o polskiej nauce – to tu gromadzone są, analizowane i tworzone informacje o sektorze badań i rozwoju, o polskich naukowcach, projektach naukowych i aparaturze badawczej. Raporty tworzone na podstawie tych danych mają wpływ na kształtowanie polskiej polityki naukowej. Pracownicy OPI PIB tworzą inteligentne systemy informatyczne dla sektora publicznego oraz o zastosowaniu komercyjnym, prowadzą liczne prace badawcze, analizują działalność polskiego sektora badań i rozwoju oraz szerzej – świata nauki, a także badają, w jaki sposób nowe media kształtują społeczeństwo i wpływają na biznes i jak rozwija się sztuczna inteligencja. OPI PIB jest jednostką nadzorowaną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Patronat Medialny

99 Twarzy AI

Podcast ’99 twarzy AI’ to rozmowy o wszystkim, co związane z technologią, innowacjami i oczywiście sztuczną inteligencją. To nieformalne, inspirujące i często zaskakujące rozmowy z różnymi ekspertami, naukowcami i ludźmi, którzy na co dzień pracują z #AI. W kolejnych odcinkach podcastu prowadzący Karol Stryja przeprowadza wywiady z ludźmi, którzy nie tylko mają ogromną wiedzę na temat sztucznej inteligencji, ale także są pasjonatami tego tematu. Wspólnie z gośćmi odkrywa, jak AI wpływa na nasze życie – od biznesu, przez medycynę i naukę, aż po sztukę i kulturę. Wychodzą poza techniczne detale i skupiają się na historiach oraz doświadczeniach gości podcastu.
Celem ’99 twarzy AI’ jest pokazanie, że sztuczna inteligencja ma wiele różnych oblicz. Nie tylko odkrywając, jak AI zmienia świat, ale także podkreślając rolę i znaczenie ludzi, którzy pracują w tej dziedzinie. Ich pasji, inspiracjach i wyzwaniach, z jakimi się spotykają. ’99 twarzy AI’ to czasem humorystyczna, ale zawsze ciekawą podróż po fascynującym świecie sztucznej inteligencji.

AI o AI

The "AI o AI" portal (aioai.pl) is a vibrant hub of knowledge on artificial intelligence. Here, you'll find the latest news, in-depth analyses, and inspiring articles that unravel the fascinating world of AI. It's the perfect spot for anyone who wants to stay ahead in the AI revolution, both professionals and enthusiasts alike

Security Magazine

"W służbie bezpieczeństwu" - to hasło, którym kieruje się redakcja “Security Magazine”, tworząc pierwszy na rynku e-miesięcznik dostępny dla współczesnego czytelnika. Czytelnika korzystającego głównie z nowych technologii i poszukującego wiedzy na temat security. Gwarantujemy, że wiedza na łamach magazynu, która dostępna jest w sieci, bezpłatnie to zbiór najlepszych praktyk i doświadczeń ekspertów związanych z bezpieczeństwem IT, bezpieczeństwem fizycznym i bezpieczeństwem organizacji w firmach. Dlatego, poświęcając czas na lekturę “Security Magazine” masz pewność, że dawka rzetelnej, kompleksowej i zaprezentowanej w przystępnym języku wiedzy przyniesie Ci wymierne korzyści. Jakie? Pomoże Ci rozwijać Twoją firmę na stabilnym fundamencie, jakim jest jej bezpieczeństwo.