Organizator

Evention

Evention to spółka specjalizująca się w podnoszeniu wartości spotkań biznesowych. W Evention wydarzenia biznesowe traktujemy jako integralny i trudny do zastąpienia element budowania relacji i poprawy efektywności tych relacji pomiędzy firmami i tworzącymi je ludźmi. Trzonem działalności spółki są spotkania realizowane w formule ‚custom event’, w których kluczową rolę odgrywa zaangażowanie uczestników w całym procesie przygotowania wydarzenia. Szukamy innowacyjnych form realizacji spotkań, tak by odpowiadało to obecnym aspiracjom, oczekiwaniom i potrzebom menedżerów.

Patroni

AI o AI

The "AI o AI" portal (aioai.pl) is a vibrant hub of knowledge on artificial intelligence. Here, you'll find the latest news, in-depth analyses, and inspiring articles that unravel the fascinating world of AI. It's the perfect spot for anyone who wants to stay ahead in the AI revolution, both professionals and enthusiasts alike

DataOps Polska

DataOps Polska to miejsce wymiany doświadczeń, pomysłów i nowych idei z zakresu inżynierii danych, big data, devops. W naszej grupie jest ponad 2200 inżynierów i zorganizowaliśmy ponad 60 różnych wydarzeń w których wzięło udział ponad 5000 osób. Na naszym kanałe YouTube znajdziesz ponad 60 godzin nagrań. O naszym następnych kursach, szkoleniach oraz spotkaniach przeczytasz na www.dataops-academy.pl.

Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy

Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy to interdyscyplinarny instytut naukowy i lider w przetwarzaniu informacji o polskiej nauce. Głównym zadaniem instytutu jest ułatwianie szybkiego dostępu do aktualnej oraz kompleksowej informacji o polskiej nauce – to tu gromadzone są, analizowane i tworzone informacje o sektorze badań i rozwoju, o polskich naukowcach, projektach naukowych i aparaturze badawczej. Raporty tworzone na podstawie tych danych mają wpływ na kształtowanie polskiej polityki naukowej. Pracownicy OPI PIB tworzą inteligentne systemy informatyczne dla sektora publicznego oraz o zastosowaniu komercyjnym, prowadzą liczne prace badawcze, analizują działalność polskiego sektora badań i rozwoju oraz szerzej – świata nauki, a także badają, w jaki sposób nowe media kształtują społeczeństwo i wpływają na biznes i jak rozwija się sztuczna inteligencja. OPI PIB jest jednostką nadzorowaną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

© 2024 | Strona korzysta z plików cookies. Przeglądanie strony oznacza akceptację.