Władysław Dzik

Kierownik ds. automatyki, Wodociągi Miasta Krakowa S.A.

Krakowianin z urodzenia. Magister inżynier Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie (2002 r.) kierunek: automatyka i robotyka oraz studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie (2020 r.) kierunek: zarządzanie procesowe. Od 22 lat ściśle związany z układami sterowania. Autor automatyzacji wielu procesów w Wodociągach Miasta Krakowa. Pomysłodawca i współautor pionierskiego zastosowania ML sterowania pompownią. Innowator i człowiek poszukujący nowych rozwiązań.