Tomasz Kuźma

Sędzia, Sąd Rejonowy w Przemyślu

Sędzia Sądu Rejonowego w Przemyślu, Przewodniczący II Wydziału Karnego, członek Grupy Roboczej ds. Sztucznej Inteligencji przy Ministerstwie Cyfryzacji oraz sekcji Aktualnych Wyzwań Sztucznej Inteligencji PTI.

Absolwent prawa, ekonomii, a także matematyki w finansach, autor publikacji naukowych, prelegent szkoleń dla KAS z zakresu analizy kryminalnej, członek założyciel Stowarzyszenia VOTUM.