Tomasz Klekowski

Doradca ds. transformacji cyfrowej

Doradca zarządów w zakresie cyfrowej transformacji przedsiębiorstw, gospodarki i społeczeństwa.

Jest twórcą studiów Biznes.AI prowadzonych na Akademii Leona Koźmińskiego. Działa na rzecz gospodarki będąc Członkiem Rady Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości. Wspiera Konfederację Lewiatan, Sektorowe Rady ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo oraz Informatyka, jest Ambasadorem i Członkiem Kolegium projektu PoLAND of IT Masters oraz Członkiem Rady Programowej Konkursu Fabryka Przyszłości. Uczestniczy w pracach GRAI (Grupy Roboczej ds. Sztucznej Inteligencji) jako lider jednej z podgrup.

Współpracuje z think tankami w Polsce i zagranicą, jest Partnerem Think-Tank.pl oraz jednym z założycieli międzynarodowej społeczności Intelligent Leadership Hub.

Został wyróżniony przez Polskie Towarzystwo Informatyczne, jako jedna z osób o największym wpływie na rozwój kompetencji cyfrowych w Polsce.

Autor raportów i artykułów, wykładowca, prelegent i mentor. Wspiera startupy i fundusze VC.

Odpowiadał za rozwój rynku Data Center i Internetu Rzeczy w regionie EMEA w firmie Intel, kierując pracami zespołów zajmujących się między innymi: sztuczną inteligencją, analityką danych, chmurą oraz cyberbezpieczeństwem. Kierował przez wiele lat organizacją Intela w Europie Środkowo-Wschodniej.

Jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej oraz INSEAD.