Sebastian Kondracki

Chief Innovation Officer, Deviniti & SpeakLeash

Ekspert ds. transformacji cyfrowej z naciskiem na innowacje i sztuczną inteligencję (AI). Chief Innovation Officer w firmie Deviniti. Autor książki "Python i AI dla e-commerce", bada wpływ "otwartości" (open science, open data, open source) na kreatywność i innowacyjność.

Specjalizuje się w dużych modelach językowych (LLM) i generatywnych systemach AI w biznesie. Członek Podgrupy Badań, Innowacyjności i Wdrożeń Grupy Roboczej ds. Sztucznej Inteligencji przy Ministerstwie Cyfryzacji i lider grupy badawczej ds. AI w SoDA. Autor licznych raportów branżowych, w tym "Otwarte dane a sztuczna inteligencja" (GRAI) i "Artificial Intelligence SumUp for Business 2022". Współtwórca projektu SpeakLeash (ˈspix.lɛʂ), Spichlerz – zestawu narzędzi do budowy największego w Polsce zbioru danych wysokiej jakości (>1TB) i tworzenia dużego modelu językowego. Jeden z twórców Bielika 7B kompaktowego LLM trenowanego na danych polskich (zarówno model bazowy jak i instrukcyjny.

Specjalizuje się również w inteligencji kolaboratywnej, współpracy zespołów ludzi i AI, testowaniu pomysłów biznesowych, lean startup i zarządzaniu projektami eksploracyjnymi.