Remigiusz Kinas

Head of AI, Grupa NEUCA

Informatyk z wykształcenia (komputerowe systemy wspomagania decyzji). Projektuje, tworzy i wdraża rozwiązania wykorzystujące sztuczną inteligencję. Specjalizuje się w wizji komputerowej i uczeniu głębokim. Zaangażowany w projekty badawczo-rozwojowe w zakresie AI - wizja komputerowa (wysokowydajne systemy kontroli wizualnej, monitoring satelitarny), generatywna sztuczna inteligencja (tworzenie modeli LLM/vLLM, specjalizacja w zakresie treningu i finetuningu).

Aktywnie uczestniczy w życiu społeczności SpeakLeash – inicjatywa tworzenia polskiego modelu językowego (LLM), gdzie wspiera zespół w zakresie finetuningu modelu Bielik, kwantyzacji oraz benchmarkingu. Lider obszaru modelu multimodalnego. Posiada tytuł podwójnego Grand Mastera Kaggle na największej platformie społecznościowej AI.