Maciej Foks

Senior Engineering Manager, Bolt

Maciej jako Senior Engineering Manager w firmie Bolt nadzoruje rozwój systemów wsparcia klienta oraz automatyzację tych procesów z wykorzystaniem uczenia maszynowego. Ukończył dwa kierunki – matematykę i informatykę – na Uniwersytecie Warszawskim, co dało mu solidne podstawy teoretyczne i praktyczne w dziedzinie analizy danych oraz technologii informatycznych.
W Bolcie Maciej odgrywa kluczową rolę w projektowaniu i implementacji zaawansowanych systemów, które mają na celu poprawę efektywności i jakości obsługi klienta. Dzięki pracy jego zespołu i szerokiego użycia uczenia maszynowego, firma mogła zautomatyzować wiele procesów, co przekłada się na szybsze i bardziej skuteczne rozwiązywanie problemów użytkowników.