Konrad Wasik

Sędzia, Sąd Rejonowy w Przemyślu

Sędzia Sądu Rejonowego w Przemyślu, I Wydział Cywilny, członek Grupy Roboczej ds. Sztucznej Inteligencji przy Ministerstwie Cyfryzacji (GRAI), autor artykułów prasowych i raportów GRAI.

Absolwent studiów podyplomowych z zakresu Prawa Nowoczesnych Technologii na ALK, prelegent na Szczycie Cyfrowym IGF w Polsce i Japonii.