Katarzyna Syska

Counsel, Traple Konarski Podrecki

Katarzyna Syska jest adwokatką, specjalizuje się w prawie ochrony danych osobowych oraz szeroko pojętym prawie nowych technologii. Doradza przedsiębiorstwom z różnych sektorów, w tym szczególnie z branży handlu elektronicznego, IT, ubezpieczeniowej, retail. Przez prawie dwa lata pracowała w Brukseli, gdzie zajmowała się polityką europejską w zakresie ochrony danych osobowych, uregulowania sektora ICT oraz prawa własności intelektualnej. Odbyła staż w Komisji Europejskiej, w Dyrekcji Generalnej ds. Sprawiedliwości. Członkini Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych. Autorka licznych publikacji z zakresu prawa ochrony danych osobowych i prawa do prywatności.