Kamil Konikiewicz

Head of Data Science, Allegro

W Allegro odpowiada za obszar Data Science, w ramach którego realizuje projekty uczenia maszynowego m.in. dla zespołów komercyjnych, marketingowych, logistycznych czy reklamowych. Niezależnie od tego czy korzysta w nich z klasycznych metod modelowania predykcyjnego czy kontekstowych embeddingów lub technik wizji komputerowej, zawsze skupia się na maksymalizacji efektu biznesowego. Takie podejście stara się promować w swoich wystąpieniach i prezentacjach.
Posiada 18-letnie doświadczenie zdobyte podczas realizacji blisko 50 projektów dla krajowych i zagranicznych firm z sektora e-commerce, telekomunikacyjnego, bankowego i energetycznego. Swoją przygodę zawodową zaczynał w SAS, trawersując od roli analityka danych do lidera regionalnego zespołu analitycznego (Europa Środkowa i Bliski Wschód). Następnie kierował Biurem Rozwoju AI w PKO Banku Polskim, gdzie odpowiadał za wdrożenie asystenta głosowego w kanałach cyfrowych i telefonicznych, a także zrealizował projekty związane z wykorzystaniem technik kognitywnych - np. automatyzacja przetwarzania korespondencji klienckiej, document AI, wsparcie weryfikacji wizualnej, a nawet programowanie fizycznych robotów.
Jest absolwentem Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, na kierunku Matematyka.
Prywatnie interesuje się wspinaczką i biegami górskimi.