Dariusz Rumpel

Expert Lead - Data Science, ING Bank Śląski

Od 10 lat w roli lidera zespołu realizującego projekty z analizy danych oraz z zakresu AI/ML. Obecnie odpowiada za rozwój i wdrażanie rozwiązań AI wspierających procesy w obszarze operacji, wykorzystując do tego algorytmy zarówno nadzorowane jak i nienadzorowane oraz za współpracę z jednostkami biznesowymi w celu optymalizacji rozwiązania i właściwego doboru metod ML/AI.