Cezary Kuik

AI Product Manager, Allegro

Product Manager w Allegro Machine Learning Research. Odpowiedzialny za rozwój produktów i usług w Allegro, które wykorzystują generatywne modele językowe (GPT, Gemini). Kierownik grantu R&D w programie Alfa Bridge NCBR, którego celem było stworzenie narzędzi GenAI wspierających procesy e-commerce (Rainbow Tours, Fixit). Twórcą Promptopedii - polskiej encyklopedii na temat prompt engineeringu.