Jak przygotować i zaangażować pracowników w proces wdrożenia asystenta AI w narzędziach do pracy? Jakie wyzwania dotyczące UX designu pojawiają się w kontekście budowania relacji pomiędzy człowiekiem a robotem? Kluczowe wnioski na przykładzie systemu redakcyjnego dla ponad 1000-osobowego newsroomu.