Bolt dostarcza 5 różnych produktów/usług ponad 200 milionom ludzi na całym świecie. Wsparcie tak dużej liczby klientów na wielu zróżnicowanych rynkach jest wymagające zarówno ze względu na skalę jak i na liczbę lokalnych polityk i procesów, które agenci wsparcia muszą stosować. Prezentacja na temat drogi związanej z automatyzacją wsparcia klienta – od zapisywania częstych polityk w kodzie przez budowanie silnika do automatyzacji procesów do użycia uczenia maszynowego i GenAI.

Większość czat botów do wsparcia klienta ogranicza się do zaprezentowania informacji użytkownikowi lub zasugerowania agentowi wsparcia następnego kroku. Bot Alfred czuje się komfortowo z oferowaniem klientom zwrotu pieniędzy i innych akcji mających potencjalnie duże implikacje biznesowe.