Wdrożenie rozwiązań AI wymaga uwzględnienia odpowiednich ram prawnych. Prezentacja na temat aktualnych wymogów prawnych dotyczących AI, w tym wymogów dotyczących ochrony danych osobowych (RODO) oraz prawa autorskiego, a także przyszłych wyzwań regulacyjnych związanych z AI Act. Zaprezentowane będzie również studium przypadku: jakie wyzwania prawne wiążą się z wdrożeniem narzędzia AI wysokiego ryzyka, np. narzędzia wspierającego rekrutację pracowników.