Odpowiedzią na dynamiczny rozwój AI jest ISO/IEC 42001 – globalna norma określająca wymagania dotyczące ustanowienia, wdrożenia, utrzymania i ciągłego doskonalenia systemu zarządzania sztuczną inteligencją. Jej celem jest pomoc organizacjom i społeczeństwu w czerpaniu jak największych korzyści z AI, przy jednoczesnym zapewnieniu interesariuszy, że systemy są opracowywane i wykorzystywane w sposób odpowiedzialny. W prezentacji prelegenci przedstawią pierwszy na świecie projekt wdrożenia i certyfikacji ISO/IEC 42001 w firmie AI Clearing.