Wdrażając systemy sztucznej inteligencji oczekujemy, że uzyskamy obiektywne narzędzie, nieskażone ludzkimi emocjami, które pozwoli podejmować optymalne biznesowo decyzje. Praktyka pokazuje, że AI wcale nie jest taki idealne. Sztuczna inteligencja ulega m.in. stereotypom związanym z płcią czy przedstawianiem różnych profesji. Prezentacja o tym, dlaczego AI nie jest idealnie obiektywna i jaki to ma wpływ na procesy biznesowe.