Modele sztucznej inteligencji stanowią niezastąpione narzędzie do analizy danych tekstowych. Technologie grafowe pozwalają umieścić wyniki modeli w szerszym kontekście, ujawniając nowe informacje. Prezentujemy rozwiązanie łączące dedykowane modele sztucznej inteligencji i algorytmy grafowe w celu walki z dezinformacją. Działanie systemu omawiamy analizując incydent z początków wojny rosyjsko-ukraińskiej. Prezentowane technologie można zastosować również w innych dziedzinach, na przykład w marketingu, czy analizie użytkowników.