Gwałtownie rosnąca liczba projektów wdrożeniowych sztucznej inteligencji stawia przed organizacjami pytania: gdzie powinna być umocowana sztuczna inteligencja w strukturze? Czy to jest zadanie działów danych i analiz? A może IT? Czy potrzebne są do tego znane z największych organizacji działy innowacji lub rozwoju? A jeżeli to ma być wspólny projekt różnych działów, kto powinien być koordynatorem? I jakich kompetencji dzisiaj brakuje w organizacjach, żeby skutecznie wdrażać AI? Jak podchodzić do wdrażania AI mają przedsiębiorstwa z tradycyjnych gałęzi gospodarki, w których IT nie jest ośrodkiem innowacji, ale raczej koncentruje się na obniżaniu kosztów i zapewnieniu ciągłości działania? Co z organizacjami, w których większość IT jest wyuotsourcowana?