Sztuczna inteligencja jest odmieniana w mediach przez wszystkie przypadki, a jak wygląda praktyka wdrożeń? Wiadomo, że najmniejsze firmy mogą skorzystać tylko z gotowych rozwiązań w modelu SaaS – bariera wejścia jest zbyt duża. Ale jak powinien wyglądać model adaptacji w średnich i dużych przedsiębiorstwach? Rozwój własnych modeli? Kupno gotowych rozwiązań? Kompleksowe systemy do zarządzania całą firmą oparte o LLM i integrujące w jednym miejscu różne podsystemy (ERP, CRM, f-k), czy raczej wyspecjalizowane modele realizujące konkretny proces biznesowy?