LLM, czyli Large Language Models zdominowały dyskusję o sztucznej inteligencji, a najwięcej mówi się oczywiście o ChatGPT – największym, globalnym projekcie. Z jednej strony – ma imponujące możliwości, ale z drugiej – jest wytrenowany przede wszystkim w języku angielskim i siłą rzeczy, w tym języku najlepiej i najszybciej się rozwija. Ale pojawiły się też konkurencyjne projekty: Claude, Gemini czy Mistral. Jak w tym wszystkim plasuje się język polski, o wiele rzadziej używany niż angielski czy francuski, ale jednak nie tak niszowy jak litewski czy estoński? Czy powinniśmy rozwijać swój własny LLM? Jakie korzyści przyniesie polskim Duży Model Językowy administracji publicznej lub polskim firmom? Panel z udziałem twórców czołowych projektów LLM w Polsce.