Wnioski z przeprowadzonego w Wodociągach Miasta Krakowa S.A. wdrożenia sieci neuronowych do sterowania jedną z pompowni. Zadaniem tego rozwiązania jest optymalizacja pracy i poprawa efektywności energetycznej. Wdrożenie jest pierwszym krokiem do stworzenia pierwszej pasywnej oczyszczalni ścieków w Polsce z wykorzystaniem rozwiązań machine learning.