Wnioski z wdrażania generatywnej sztucznej inteligencji (genAI) przez Grupę Żabka: strategia budowy i wdrożenia genAI, z naciskiem na jej kluczowe zastosowania w różnych obszarach działalności firmy, roadmapa zastosowań tej technologii w ramach organizacji, z uwzględnieniem zalet genAI (efektywność pracowników i optymalizacja procesów), kwestie prawne i etyczne związane z zastosowaniem AI – jak Grupa Żabka radzi sobie z tymi wyzwaniami.