Prezentacja skupia się na kluczowych aspektach zarządzania danymi w kontekście uczenia modeli AI, a potem wykorzystania ich w konkretnych systemach AI i konkretnych use case’ach. Jak przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (GDPR) wpływają na procesy zbierania, przechowywania i przetwarzania danych osobowych w projektach AI. Omówienie także wpływu nowych regulacji AI Act i Data Act na obowiązki prawne dostawców i użytkowników AI w zakresie danych. Przedstawienie najlepsze praktyki w zarządzaniu ryzykiem prawnym w projektach związanych z AI.