Rozwiązania wykorzystujące AI prędzej czy później trafią do sądów i będą decydować o sposobie rozstrzygania sporów sądowych. Sztuczna inteligencja może być również niezwykle pomocnym narzędziem przy próbach polubownego rozwiązywania sporów w drodze arbitrażu lub mediacji. Prezentacja na temat tego, jak zastosowanie AI może wpłynąć na oblicze polskiego sądownictwa. Prelegentami są sędziowie i pracownicy naukowi, którzy jednocześnie są członkami m.in. Grupy Roboczej ds. Sztucznej Inteligencji przy Ministerstwie Cyfryzacji, którzy uważają, że wymiar sprawiedliwości w Polsce powinien znaleźć się w epoce, w której żyją jej obywatele. Zaprezentowane zostaną rozwiązania oparte na AI, wykorzystane w sądownictwie państw takich jak Brazylia czy Chiny oraz analiza możliwości ich adaptacji w Polsce.