Zarządzanie dokumentami i rozproszoną wiedzą jest wyzwaniem dla wielu organizacji. Umowy, regulaminy, instrukcje, kontrakty, przepisy, wewnętrzne bazy wiedzy oraz liczne wersje dokumentów mogą powodować chaos informacyjny. Samo odnalezienie potrzebnych informacji może być trudne, nie wspominając o wyodrębnieniu istotnej wiedzy. Na szczęście z pomocą przychodzi RAG (Retrieval-Augmented Generation), który skutecznie odpowiada na te potrzeby.

Jak szybko i efektywnie połączyć fragmenty informacji pochodzące z różnych dokumentów w spójną i ustrukturyzowaną wiedzę? Jak przygotować zbiory danych, aby jakość generowanych przez modele LLM odpowiedzi była jak najwyższa? Jaką architekturę aplikacji należy wykorzystać, aby efektywnie zintegrować naszą firmę z AI?

W trakcie prezentacji omówione zostaną różne podejścia do zarządzania dokumentami w bazach wektorowych. Przedstawiona zostanie szczegółowa architekturę takich systemów, z uwzględnieniem kluczowych komponentów i sposobów działania. Na koniec zostaną zaprezentowane przykłady zastosowań, które pokażą, w jakich sytuacjach dane podejście jest najbardziej efektywne.