Sztuczna inteligencja jest dzisiaj innowacją, tak jak każda nowinka technologiczna w początkowej fazie adaptacji. Sensacją była kiedyś podróż koleją, elektryczność, samochód, czy internet – dzisiaj są absolutną oczywistością. Czy wraz z rosnącą popularnością AI z czasem uzależnimy się od niej tak jak od elektryczności? Czy wdrażając dzisiaj rozwiązania sztucznej inteligencji zastanawiamy się jak zapewnić ciągłość procesów, w przypadku jej braku?