Generatywna sztuczna inteligencja (GenAI) i duże modele językowe (LLM) rewolucjonizują produkty i procesy w wielu branżach. Wraz z wdrażaniem tych użytecznych rozwiązań, pojawia się jednak nowe wyznania. W szczególności, z uwagi na szybkie tempo rozwoju, oraz fakt że są one zintegrowane z wieloma źródłami danych i systemami obecnie istniejącymi w organizacjach – związanych z bezpieczeństwem.

Warsztat skupi się na cyberbezpieczństwie w aplikacjach wykorzystujących LLM i poruszy tematy najczęstszych kategorii zagrożeń, podatności i unikalnych wyzwań do tej pory sklasyfikowanych. Zostanie omówiona nie tylko ich natura oraz możliwe metody wykonania ataków, ale także sposoby w jakie programiści i architekci mogą spróbować zabezpieczyć przy projektowaniu i wdrażaniu systemów.

Pełne informacje

Warsztat “Sztuka Promptowania: Wykorzystaj AI w Codziennej Pracy” poprowadzi uczestników przez najważniejsze techniki tworzenia skutecznych promptów, pozwalających na maksymalne wykorzystanie potencjału narzędzi AI.

Pełne informacje

Warsztat skupia się na trzech aspektach, w których AI może wspierać w procesie testowania pomysłów biznesowych:

Nie jest to szkolenie z narzędzia, które w magiczny sposób wykona za nas całą pracę. To raczej holistyczne spojrzenie na poszczególne elementy procesu testowania pomysłów oraz zadania, które stają się prostsze lub dostępne do szerszego grona osób (demokratyzacja) dzięki korzystaniu z narzędzi AI.

Uczestnicy prezentacji/dyskusji warsztatowej będą mogli pracować na własnych pomysłach korzystając z proponowanych przeze prowadzących narzędzi AI do budowania stron internetowych oraz autorskiego GPTs “Ideation Buddy” bazującego na idei Synthetic Personas. W trakcie warsztatu prowadzący pokażą również jak narzędzie Preplexity ułatwia proces pozyskiwania publicznie dostępnych informacji.

Pełne informacje